ΟΡΙΖΩ το Μέλλον μου... Σπουδάζω στον Τόπο μου, στο μεγαλύτερο ΙΕΚ της Δυτικής Μακεδονίας!

Ο Ειδικός Εμπορίας Διαφήμισης και προώθησης προϊόντων είναι ο επαγγελματίας που εφαρμόζει την επιστήμη και τις τεχνικές του Marketing.

 

Ένας εξειδικευμένος Marketing Manager αναλαμβάνει να ικανοποιεί τις ανάγκες κάθε πελάτη και να προωθεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της επιχείρησης στην αγορά, μέσα από την έρευνα της αγοράς, την ανάλυση του ανταγωνισμού, την βελτίωση των παροχών, την τιμολόγηση, τη διαφήμιση, τη διανομή κ.α.

 

Ο έντονος ανταγωνισμός και οι αδιάκοπες εναλλαγές στην αγορά καθιστούν το Marketing ως τον πλέον βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας κάθε επιχείρησης, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου.

 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟργΑνωση & ΔιοΙκηση ΕπιχειρΗσεων I και ΙΙ

  Marketing Ι και ΙΙ

  ΔΙκαιο Ι και ΙΙ

  ΟικονομικΑ ΜαθηματικΑ Ι και ΙΙ

  ΔιεθνΕς ΕμπΟριο

  ΟικονομικΗ των ΕπιχειρΗσεων

  ΓενικΗ ΛογιστικΗ Ι και ΙΙ

  ΣτατιστικΗ Ι και ΙΙ

  ΕπιχειρησιακΕς ΕπικοινωνΙες

  ΔημΟσιες ΣχΕσεις

  Ερευνα Marketing

  ΣυμπεριφορΑ ΚαταναλωτΗ

  Marketing ΥπηρεσιΩν

   ΔιεθνΕς Marketing

  ΒιομηχανικΟ Marketing ΔιαφΗμιση – ΔιαφημιστικΑ ΜΕσα

  Marketing ΛιανικοΥ ΕμπορΙου – ΧονδρεμπορΙου & ΦυσικΗς ΔιανομΗς

  ΔιοΙκηση – ΣχεδιασμΟς ΠωλΗσεων

  ΧρηματοοικονομικΗ ΔιοΙκηση

  ΔιΑρθρωση & ΠροβλΗματα ΕλληνικΗς ΟικονομΙας

  ΔιοΙκηση Marketing

  ΣτρατηγικΗ & ΣχεδιασμΟς Marketing

  ΜΕθοδοι & ΤεχνικΕς ΠροβλΕψεων Marketing

  ΠρογραμματισμΟς Αμεσου Marketing – ΠροωθΗσεων – ΔημοσΙων ΣχΕσεων

  CaseStudies Ι και ΙΙ

  ΑγγλικΑ

  ΧρΗση Η/Υ

   

 • ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  Ζητήστε πληροφορίες για την ειδικότητα που θέλετε να σπουδάσετε.

  Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω - email: info@iekvolteros.gr, Τηλεφώνου: 24610 28197 ή εναλλακτικά συμπληρώνοντας την παρακάτω Φόρμα Επικοινωνίας αναφέροντας τον τομέα  σπουδών που σας ενδιαφέρει.

   

  Το Ι.Ι.Ε.Κ. Βολταίρος θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

  Submitting Form...

  The server encountered an error.

  Form received.

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ: 24610 28197

Κ.Δ.Β.Μ.2 VOLTEROS

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ VOLTEROS

Γκέρτσου 39,  Κοζάνη

T.K. 50100

ΤΗΛ: 24610 28197

info@iekvolteros.gr

Copyright © 2016  All Rights Reserved

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ (GDPR)